12 juni, 2017

Alkoless erbjudande

Här hittar du alla 100 % alkohofria tjänster som Alkoless erbjuder:

Om du är privatperson:

  • On-line-kurser för dig som vill ta alkoholstopp kortare och längre tid.
  • Sobercoaching – individuell coachning per telefon eller via skype. Första timmen gratis för att du ska få en känsla av hur det funkar och hur vi kan jobba vidare. Läs mer om mindful sobercoaching.

    Om du är företagare: 

  • Workshop med medarbetare kring alkoholnormen på ett lättsamt och inspirerande sätt.
  • Inspirationsföreläsning om alla goda effekter som ett liv utan alkohol kan ge.
  • Sobercoachning– individuell coachning för medarbetare och chefer som vill dricka mindre
  • On-line-kurser för enskilda medarbetare och chefer som vill ta alkoholstopp under en kortare och längre tid.
  • Teambuildning 100 % alkoholfritt– bygga upp relationerna i arbetsgruppen på ett nytt sätt som inte nödvändigtvis behöver avslutas i en bar.

Kontakta Ingela Hjufors Berg för offert på hej@alkoless.se eller 070-231 93 22

Sagt om Ingelas coaching:

“Ingela är bra på att skapa tillit när hon coachar” – Hampus

“Hon har en fin närvaro och en fantastisk röst” – Lena 

“Hennes otroligt varma röst inger förtroende och lugn. Hon coachar på ett nyfiket och målmedvetet sätt. ” – Johanna